Bašići d.o.o

Imate li dodatnih pitanja, upišite svoju e-mail adresu da Vas odmah kontaktiramo

Bašići d.o.o. / Proizvodi / Peleti / Drveni Peleti Bašići d.o.o.

Drveni Peleti Bašići d.o.o.

Drveni pelet bukva 70% - jela 30%

Pelet je prešani drveni ostatak piljevine od bukve i jele vlažnost peleta je manja od 8% i to mu daje visoku energetsku učinkovitost.

Pelet je ekološko gorivo i jedini sastojak mu je piljevina koju prešanjem pod visokim pritiskom dobijemo proizvod valjastog oblik(pelet) promjera 6 mm i duljine od  5mm-32mm. Njime se lože peletne peći ili centralni sustavi za pelet a pri sagorijevanju nema nikakvih neugodnih mirisa i jako mali postotak ostataka pepela.
Peleti spadaju u obnovljive izvore energije.

Praktični su za rukovanje,jer su pakirani su u vrećama od 15kg.

Tvrtka Bašići vlasnik je certifikata za Drvene pelete!

Pregled certifikata

Peleti Bašići d.o.o.

Peleti Bašići d.o.o.

Peleti Bašići d.o.o

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI

PELETI BAŠIĆI